Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Cần cảnh giác với “bong bóng” bất động sản

Can ho Sunwah Pearl – Phó Thủ tướng chỉ đạo, một vài địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải tập trung Bên cạnh đó không để xảy ra khủng hoảng trên thị trường nhà đất .

Chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chính sách bán hàng giải thích người có công với cách mạng về nhà ở, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã cảnh báo một vấn đề đáng quan tâm của thị trường bất động sản .
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước, một vài địa phương tuyệt đối không nên chủ quan, cần rất là cảnh giác với “bong bong” nhà đất .(Ảnh: Trần Kháng)
Phó Thủ tướng nêu rõ, thị trường nhà đất hiện đang phát triển thuận tiện , đóng góp tích cực vào phát triển chung sau một thời gian đóng băng.
Tuy nhiên, cơ quan quản lý nhà nước, một vài địa phương tuyệt đối không được chủ quan, cần cực kỳ cảnh giác với “bong bong” BĐS .
“Bộ Xây dựng, cơ quan được giao trách nhiệm quản lý nhà nước về thị trường BĐS , cùng với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan, một số địa phương phải tập trung Ngoài ra , không để xảy ra khủng hoảng, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng yêu cầu.
Liên quan đến lĩnh vực nhà ở cho người với công, theo số liệu của Bộ Xây dựng, cơ bản cả nước đã hoàn tất giai đoạn một với 80.000 hộ gia đình người mang công đã được hướng dẫn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Theo Bộ Tài chính, tổng kinh phí Nhà nước cấp để thực hiện hướng dẫn giai đoạn một là 2.758 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu: Cần xác định việc giải thích , xây dựng nhà ở cho người với công là một nhiệm vụ chính trị độc đáo quan trọng, góp phần thực hiện tốt csbh an sinh xã hội.
do đó , phải sớm xây dựng, hoàn chỉnh đề án giải đáp nhà ở cho người với công của mỗi địa phương, trong đó nêu rõ kế hoạch thực hiện, chỉ rõ nguồn lực, kế hoạch huy động nguồn lực xã hội. các địa phương cần rà soát lại để lồng ghép một phương pháp hài hoà một vài chương trình nhà ở, tránh dàn trải, lãng phí. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, chống thất thoát; rà soát thật kỹ để bảo đảm chính sách bán hàng tư vấn đúng đối tượng, đúng yêu cầu.
Đối với một số hộ gia đình thuộc diện được giải thích đã tự ứng trước kinh phí để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cấp kinh phí từ ngân sách để hoàn trả cho các hộ gia đình này.
“Nếu với thể, sẽ cấp ngay trong năm 2017 sau khi mang nguồn kinh phí tư vấn từ ngân sách Trung ương”, Phó Thủ tướng nói.
Đối với trường hợp thuộc diện được trợ giúp theo Đề án được phê duyệt nhưng đã chết mà vợ (hoặc chồng) còn sống, sở hữu hộ khẩu thường trú và đang ở tại nhà ở đó thì được hỗ trợ theo mức quy định tại chọn lọc 22 để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở. Nếu người sở hữu công với cách mạng mà cả vợ và chồng đều đã chết, giao các địa phương rà soát lại, xem xét cụ thể từng trường hợp.
Trường hợp thuộc diện được hỗ trợ theo Đề án đã được phê duyệt nhưng chuyển đổi hình thức hỗ trợ từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại mà không làm phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương thì cho phép tiếp tục thực hiện; một số trường hợp khác thì địa phương cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách hằng năm của địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp của một số tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện tư vấn .
Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc ứng trước kinh phí từ ngân sách để cấp cho một số địa phương triển khai thực hiện hướng dẫn giai đoạn 2.

TÌm hiểu thêm Can ho Sunwah Pearl