Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải luôn mạnh mẽ cải cách và quyết tâm hội nhập