Khu công nghệ cao Hoà Lạc xin ngân sách rót 8.300 tỷ