Khu công nghệ cao Hoà Lạc xin ngân sách rót 8.300 tỷ

Can ho Sunwah Pearl – Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc vừa mang báo cáo về nhu cầu vốn bổ sung cho tổ hợp gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc đang thiếu vốn đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo, tính đến thời điểm tháng 3/2017, khu công nghệ cao Hoà Lạc có 79 công trình đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 61.343 tỷ đồng trên tổng diện tích 347,5 ha, thuộc mhững lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao, tìm hiểu – triển khai, đào tạo thương mại dịch vụ và hạ tầng xã hội.

Trong lúc đó, tổng nhu cầu vốn ngân sách Nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 15.620 tỷ đồng, trong đó vốn giải phóng và tái an cư khoảng 5.940 tỷ, vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 9.679 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến hết năm 2016, ngân sách mới chi được 7.333 tỷ đồng cho vốn giải phóng mặt bằng và tái an cư là 3.031 tỷ đồng.

Số vốn còn lại cần bố trí là 8.286 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nước ngoài là 4.138 tỷ, vốn trong nước là 4.148 tỷ đồng.

Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc cho biết đã rà soát các khu vực cần ưu tiên giải phóng mặt bằng và hoạt động với UBND thành thị Hà Nội để yêu cầu thành thị xem xét ứng vốn cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái ổn định gia đình , theo chỉ đạo của Thủ tướng tại ngày 22/3/2017.

Tuy nhiên, Hà Nội đã cho biết “không sở hữu điều kiện để ứng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng”, tại Thông báo số 273 ngày 13/4/2017.

do vậy , Ban Quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, cân đối mhững nguồn vốn, bố trí vốn cho quần thể .

Trước mắt, Ban Quản lý khu công nghệ cao đề nghị bổ sung vốn còn thiếu cho quần thể ODA theo lịch trình và hiệp định vay, sau đó đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét cân đối một vài nguồn vốn để tập trung bố trí 2.067 tỷ đồng.

Được thành lập từ năm 1998, khu công nghệ cao Hoà Lạc được xây dựng với định hướng trở thành một đô thị sinh thái thông minh, là nơi tập trung, liên kết các làm việc đào tạo nhân lực, nghiên cứu kỹ và phát triển cũng như cung cấp dịch vụ công nghệ cao.

Được kỳ vọng trở thành “thung lũng Sillicon” của Việt Nam, rút ngắn khoảng cách về trình độ khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với khu vực và địa cầu , song 20 năm qua, khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn chưa thể giải phóng xong mặt bằng (còn 243 ha trong tổng số một .586 ha được quy hoạch).

nghiên cứu thêm Can ho Sunwah Pearl