Hơn 70 chung cư cao tầng “bỏ quên” an toàn của người dân