“Hamburger” nhỏ nhất TG, đính đầy kim cương, không ăn được nhưng có giá 284 triệu đồng