Đà Nẵng phê duyệt giá đất của 3 khu tái định cư

Du an Sunwah Pearl – Cụ thể, tại khu tái an cư Sơn Trà – Điện Ngọc, trục đường Nguyễn Lâm giá một ,085 triệu đồng/m2; khu tái an cư khu công nghiệp An Đồn, con đường Hoàng Đức thu nhập sở hữu giá 7,392 triệu đồng/m2; khu đô thị an cư 4, trục đường Phước Trường 15 giá 4,224 triệu đồng/m2. Hệ số đối với thửa đất đặc trưng và hệ số phân vệt theo chiều sâu được quy định theo quyết định 50 nói trên.
Ngoài ra, một số trường hợp theo quy hoạch, thửa đất tại ngã ba, ngã tư nếu sở hữu phần qui mô khoảng lùi bên hông thì được nhân hệ số 0,5 trên giá trị phần quy mô đất bị lùi. Đối với mhững trường hợp bố trí tái ổn định gia đình theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định. UBND TP.Đà Nẵng cũng giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP có trách nhiệm thực hiện công khai, thông báo đơn giá đất quy định. Tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho một vài hộ thuộc diện tái an cư sớm làm thủ tục nhận đất, giao đất ở để một số hộ ổn định đời sống ; đồng thời lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước và phối hợp với UBND Q.Sơn Trà làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tìm hiểu thêm Du an Sunwah Pearl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339