Có nên mua Khu dự án Khu đô thị thông minh Thành Đô Cần Thơ để ở