Có một tỉ đồng bạn sẽ đầu tư Nhà Phố Dự án Nhà Phố Vịnh An Hòa City CP ĐT Chu Lai Hội An như thế nào?