Việt Nam sắp mang đơn vị hành chính kinh tế đặc thù?

Can ho Sunwah Pearl – Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang nghiên cứu kỹ một hình thức mới là đơn vị hành chính kinh tế đặc trưng .

Chia sẻ ý kiến với một số đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp tiếp theo sau là Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là một hình thức mới, ngày nay đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tìm hiểu và sẽ trình cho Quốc hội cho ý kiến lần đầu tiên vào kỳ họp thứ tư vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Tại nghị trường, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, khái niệm đơn vị hành chính kinh tế đặc thù  vẫn chưa được định hình rõ nên Bộ vẫn tiếp tục tìm hiểu .

Tính đến tháng 11/2016, Việt Nam đã xây dựng 16 khu kinh tế ven biển, 26 khu kinh tế cửa khẩu, 3 khu công nghệ cao và 324 khu công nghiệp, khu chế xuất.

một vài khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất đã thu hút được 152 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký (chiếm gần 50% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam) và một .511 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước đăng ký; đóng góp khoảng 45% giá trị sản xuất công nghiệp và khoảng 51% giá trị xuất khẩu của cả nước; thu hút hơn 3 triệu lao động.

đến ngày nay , việc phát triển và thu hút đầu tư của một số khu kinh tế này đã chậm lại và gặp nhiều thiếu thốn . Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã chỉ ra một số hạn chế sau:

Một là, cơ chế, chính sách ưu đãi mhững khu kinh tế không còn đủ sức tranh đua trong khu vực.

Hai là, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý chưa cao, thủ tục hành chính chậm chạp, phiền hà, chưa thông thoáng.

Ba là, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; một vài khu ở vị trí không tiện dụng ; thu hút và triển khai một vài quần thể động lực, một số nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tiềm lực, với công nghệ cao còn hạn chế; chưa tạo được sự liên kết và tương hỗ giữa một số khu kinh tế làm cho sức tranh đua thấp.

Theo người đứng đầu Bộ Kế hoạch Đầu tư, nguyên nhân chủ yếu là do:

Thứ nhất, nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội của các khu kinh tế chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, không đáp ứng đủ yêu cầu của nhà đầu tư.

tiếp theo , một số khu kinh tế có mục tiêu phát triển ngành, lĩnh vực tương đối giống nhau, chưa định hướng thu hút một số ngành, lĩnh vực mang lợi thế so sánh nên dẫn tới tình trạng tranh đua không hiệu quả giữa các khu kinh tế.

điều thứ 3 , chưa tạo được những thể chế, csbh đặc trưng , đột phá và với tính cạnh tranh quốc tế do bị khống chế bởi pháp luật chuyên ngành.

cạnh tranh , đổi mới để hút đầu tư
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu thực tế: Qua hơn 13 năm phát triển, mô hình khu kinh tế ở Việt Nam không còn mới, trở thành kém linh hoạt, trong lúc vẫn còn gặp phải nhiều gặp khó , hạn chế. Việc khai thác một vài tiềm năng tĩnh như tài nguyên môi trường xung quanh , lợi thế tự nhiên, lao động giá phải chăng đã dần tới hạn, cần chuyển sang phát huy mhững tiềm năng động như cải cách thể chế, sức sáng tạo, tiềm năng trí tuệ của con người để tạo ra năng suất lao động, hiệu quả kinh tế cao hơn.

Môi trường đầu tư của Việt Nam đang bị tranh giành mạnh từ mhững quốc gia trong khu vực và trên toàn cầu . Tại mhững quốc gia liền kề đã hình thành và phát triển sở hữu hiệu quả một vài mô hình như: “đặc khu kinh tế”, “đặc khu hành chính”, “thành thị tự do”, “thành thị công nghiệp – công nghệ cao thông minh”… như các đặc khu kinh tế Thẩm Quyến, Chu Hải (Trung Quốc), Incheon (Hàn Quốc). Gần đấy , một số quốc gia này tiếp tục hoàn thiện một số mô hình này theo hướng tạo cơ chế, chính sách bán hàng đầu tư, thương mại tiện dụng hơn. một số quốc gia khác như Thái Lan, Nga, Myanmar, Campuchia cũng đã xây dựng một số mô hình tương tự để cạnh tranh thu hút đầu tư.

Theo Bộ trưởng, để tranh đua tốt hơn, đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, việc xây dựng mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt với một vài cơ chế, chính sách bán hàng về hành chính và kinh tế đột phá, vượt trội, tranh đua với quốc tế để tạo động lực phát triển mới, có tác động lan tỏa tích cực ở Việt Nam là rất là cần thiết, cấp bách trong giai đoạn hiện nay .

Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Dũng cũng lưu ý: Mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù phải đảm bảo đáp ứng được sức tranh giành với các mô hình trên thế giới nhưng cũng phải thích hợp với thể chế chính trị, Hiến pháp của Việt Nam và đáp ứng được một vài yêu cầu cụ thể về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn tới. Chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với xây dựng mô hình đơn vị hành chính – kinh tế đặc thù là với một số cơ chế, csbh về hành chính và kinh tế đột phá, vượt trội và tranh đua với quốc tế.

Điều này mang thể hiểu là, đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng của Việt Nam được ứng dụng một vài cơ chế, chính sách bán hàng mới, thuận tiện hơn so với quy định của pháp luật hiện hành cả về hành chính như bộ máy cơ quan quản lý, phương thức quản lý và về kinh tế như ưu đãi thuế, đất đai…

So với mhững mô hình trên thế giới , cơ chế, chính sách phải vượt trội để đảm bảo sức tranh giành và quan trọng hơn là phải tham gia “sân chơi” toàn cầu, có nghĩa là các cơ chế, chính sách bán hàng của ta đưa ra phải đáp ứng được yêu cầu của một vài tập đoàn, nhà đầu tư toàn cầu. Mục tiêu là đảm bảo đơn vị hành chính – kinh tế đặc trưng thực sự là môi trường đầu tư kinh doanh tiện dụng , phát huy được tiềm năng, ưu thế và là nơi thử nghiệm các cơ chế, chính sách mới mà chưa có điều kiện ứng dụng rộng rãi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết.

Tìm hiểu thêm Can ho Sunwah Pearl