Nhà phố The Fusion Châu Đức Lan Anh và ước mơ an cư lạc nghiệp của người trẻ