Dự án căn hộ Neshome “chiếc kiềng vàng” của thị trường BĐS