Vụ bãi rác Đa Phước rỉ nước hôi thối: công ty của “vua rác” bị phạt 1 ,6 tỷ đồng

Bãi rác Đa Phước nhìn từ trên cao. Ảnh: GoogleMaps

đó là mức phạt cho 5 thiếu sót của công ty khi xử lý rác thải tại bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Theo đó VWS mang 5 hành vi vi phạm như sau:

Một: doanh nghiệp không xây lắp, cải tạo một số Module xử lý nước rỉ rác với tổng công suất là 6.080m3/ngày đêm theo cam kết tại báo cáo phân tách tác động môi trường được phê duyệt.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty chỉ có mhững Module xử lý nước thải với công suất thiết kế là 4.280 m3/ngày đêm của dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 3.000 tấn/ngày.

Đồng thời không xây lắp bổ sung công trình xử lý nước thải cho quần thể nâng công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 3.000 tấn/ngày lên 10.000 tấn/ngày, đưa đến giai đoạn này đang lưu giữ trái quy định 700.000m3 nước rỉ rác gây ô nhiễm tự nhiên .

Với hành vi này, doanh nghiệp bị phạt tiền 300.000.000đ; đồng thời phải khẩn trương hiện hữu và vận hành thường xuvên mhững quần thể xử lý nước thải, đảm bảo trọn vẹn nước thải phát sinh của dự án phải được xử lý đúng quy chuẩn.

Ngoài ra nước thải sau khi xử lý phải được lưu lại tại hồ chứa nước thải tập trung (với lót đáy chống thấm) trong 3 ngày trước lúc thải ra môi trường; thường xuyên vận hành Trạm quan trắc nước thải tự động liên hồi , đảm bảo truyền dữ liệu quan trắc về Sở Tài nguyên và Môi trường TP.

Hai: Không thu gom, lưu giữ nước rỉ rác tại hồ chứa nước rỉ rác tập trung theo cam kết mà lưu giữ nước rỉ rác tại ô chôn lấp số 2.Vì vậy công ty bị xử phạt hành chính với số tiền 110.000.000đ và phải chấm dứt việc lưu giữ nước thải trái quy định, khẩn trương xử lý toàn bộ khối lượng nước rỉ rác đang lưu chứa tại ô chôn lấp số 2, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn.

Ba: Không sở hữu Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (công ty đã chôn lâp rác đạt công suất trên 3.000 tấn/ngày từ tháng 3 năm 2015 nhưng chưa được kiểm tra, xác nhận hiện hữu quần thể bảo vệ môi trường theo quy định).

Dù Tổng cục không ứng dụng hình thức xử phạt bằng tiền đối với hành vi vi phạm này do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Nhưng công ty buộc phải lập hồ sơ báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm.

Bốn: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một ,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ một .000 m3/ngày (24 giờ) đến dưới một .200 m3/ngày (24 giờ).

Năm: Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1 ,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thời lượng nước thải từ 2.000 m3/ngàv (24 giờ) đến dưới 2.500 m3/ngày (24 giờ).

Tổng hình thức xử phạt chính là phạt tiền: 1 .585.332.600đ.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải báo cáo kế hoạch khắc phục xong mhững hậu quả vi phạm nêu trên về Sở Tài nguyên và Môi trường TP trước ngày 30/6/2017.

doanh nghiệp TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Vietnam Waste Solutions – VWS) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Chủ doanh nghiệp là ông David Dương – một Việt kiều Mỹ. Tại Mỹ, ông Dương cũng làm một người nối tiếng trong lĩnh vực xử lý chất thải sinh hoạt khi là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành doanh nghiệp California Waste Solutions (CWS).

Tìm hiểu thêm vi tri sunwah pearl