Vốn chủ sở hữu Techcombank sụt giảm 4.000 tỷ vì “ôm” cổ phiếu quỹ