VinaCapital “rót” 32,5 triệu USD vào Công ty Ba Huân