Vietcombank Ba Đình ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng tín dụng với TUDI.,JSC