Ứng dụng của bơm nước thải tsurumi trong việc thoát nước tầng hầm, hố ga