Tỷ phú đầu tư Warren Buffett có thu nhập bao nhiêu năm 14 tuổi?