Từ phượt thủ bị khinh thường thành ông chủ hãng xe đạp trị giá 2 tỷ USD