Trào lưu mới nước lọc vị trà sữa xách tay giá 120.000 đồng/chai