TP.HCM: Đánh thuế đặc biệt, thu phí mới từ tháng 6.2018