Thủ tướng Justin Trudeau bất ngờ chủ trì họp báo của đoàn Canada