Thay đổi nhân sự các Cục, Vụ chủ chốt của Bộ Công Thương

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký 1 vài Quyết định về nhân sự lãnh đạo 1 loạt 1 vài Cục, Vụ thuộc bộ này.

thay doi nhan su cac cuc, vu chu chot cua bo cong thuong hinh anh 1

Cùng ngày, Bộ trưởng cũng đã ký văn bản gửi 1 vài đơn vị thuộc Bộ tạm thời phân công thực hiện 1 vài nhiệm vụ cấp bách, chắc chắn không gián đoạn công việc của đơn vị và của Bộ.

Theo đó, Vụ phân khúc trong nước tạm thời giao ông Trần Duy Đông phụ trách; Vụ Thị trường châu Á – châu Phi giao bà Lê Hoàng Oanh phụ trách; Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ giao ông Đặng Hoàng Hải phụ trách; Vụ Dầu khí và Than giao ông Nguyễn Việt Sơn phụ trách; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững giao ông Đặng Huy Cường phụ trách; Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo giao cho ông Phương Hoàng Kim phụ trách…

Vụ Tổ chức cán bộ không có 1 vàih tân, vẫn giao cho ông Trần Quang Huy phụ trách;

Trước đó, ngày 18.8.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2017/NĐ-CP quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, thay thế cho Nghị định số 95/2012/NĐ-CP.

Theo Nghị định mới, cơ cấu tổ chức của Bộ có nhiều 1 vàih tân, còn 30 đầu mối, giảm 5 đầu mối so có Nghị định cũ; số phòng trong Vụ, Cục cũng được quy định cụ thể và cắt giảm nhiều.

Nghị định 98 có có hiệu lực ngay từ ngày ký, không có điều khoản chuyển tiếp (trừ quy định đối có Tổng cục Quản lý phân khúc). Để tổ chức bộ máy mới của Bộ hoạt động ngay, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ đã họp thảo luận, thảo luận và thống nhất 1 vài nội dung công việc để triển khai Nghị định.

Để có thời gian rà soát tính năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 1 vài đơn vị 1 1 vàih kỹ lưỡng, chắc chắn được theo đề nghị của Nghị định 98, Ban cán sự thống nhất có đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ về tính năng nhiệm vụ tạm thời của 1 vài đơn vị.

Đối có cấp trưởng 1 vài đơn vị, Ban cán sự thống nhất để 1 vài đơn vị kịp thời thực hiện tính năng nhiệm vụ theo Nghị định 98, trước mắt thực hiện như sau: (1) Đối có đơn vị 1 vàih tân tên, thành lập mới và điều chuyển cán bộ lãnh đạo từ đơn vị khác nhau thì tạm thời giao phụ trách đơn vị; (2) Đối có đơn vị không 1 vàih tân tên gọi thì giữ nguyên lãnh đạo cấp trưởng. Sau khi ổn định tính năng nhiệm vụ của 1 vài đơn vị, giao Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp trưởng 1 vài đơn vị theo quy định.

Đối có cấp phó đơn vị, Ban cán sự thống nhất bước đầu điều động nhân sự cấp phó theo sự điều chuyển về tính năng nhiệm vụ. Sau đó sẽ tiếp tục rà soát, phân tích để sắp xếp lại theo đúng quy định pháp luật và tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là 1 đơn vị chỉ có 3 cấp phó.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đó để so sánh toàn bộ giá của 1 vài căn hộ bình thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *