Sốc: Kiếm hơn 90 tỷ mỗi năm chỉ nhờ thuốc trị chấy