SAB giảm sàn, “đại gia ngõ hẻm” và Ngô Vinh Hiển lỗ hơn 11.000 tỷ