PVN – từ “con bò sữa” thành nơi “rút ruột” ngân sách?