“Phát sốt” với cửa hàng không quầy tính tiền mới khai trương của Amazon