“Nhà tự điều hòa” ở Nha Trang xuất hiện xanh mượt, ấn tượng trên báo Mỹ