Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký chi 1,2 tỷ USD mua cổ phiếu VPBank