Ngành điện quyết vươn tầm thế giới vào năm 2030

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Nghị quyết số 11 về phát triển khoa học công nghệ (KHCN) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu rõ, đến năm 2030 đa số các lĩnh vực hoạt động sản xuất – kinh doanh và dịch vụ bạn phải đạt trình độ tân tiến địa cầu, cung cấp được các đề nghị của 1 nước công nghiệp.

Đột phá từ áp dụng KHCN

Trong các năm qua, hoạt động KHCN của EVN đã có chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả cao về tìm hiểu áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và dịch vụ bạn. Nhiều công trình điện trọng tâm được đầu tư công nghệ tân tiến, góp phần đưa trình độ KHCN ngành điện tiệm cận trình độ tân tiến trong khu vực.

nganh dien quyet vuon tam the gioi vao nam 2030 hinh anh 1

EVN luôn chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ảnh: V.H

EVN tập trung nguồn lực phát triển, áp dụng công nghệ nguồn và lưới điện tân tiến, hiệu suất cao, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, bảo vệ môi trường; áp dụng rộng rãi công nghệ tiện ích cao.

Cụ thể, công suất tổ máy tuabin khí tăng lên 330 MW/tổ máy; công suất tổ máy nhiệt điện đạt 300-330 MW, công suất tổ máy của nhiệt điện than đạt 600-660 MW. Công nghệ đập bê tông đầm lăn là công nghệ tân tiến đã được sử dụng ở Việt Nam.

Bên cạnh đây, hệ thống truyền tải đã không ngừng mở rộng có nhiều đường dây và TBA có cấp điện áp 500 kV, các TBA có công nghệ cách điện bằng khí…; Tập đoàn đã đưa vào hoạt động hệ thống thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát ở Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia và 3 trọng điểm điều độ ở 3 miền…

Thực tế cho thấy, năng lực nội ở về KHCN của EVN càng ngày càng được cải thiện, nâng cao, từng bước tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bạn và đầu tư thi công. Hoạt động quản lý KHCN đã từng bước được đổi mới, có lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể, chế tạo máy biến áp (MBA) cấp điện áp 500 kV Thứ nhất công suất 3 x 150 MVA, đưa vào hoạt động năm 2011; EVN đã đầu tư thi công và mua sắm nhiều thiết bị cho các phòng thí nghiệm trọng tâm cao áp, phòng thí nghiệm thuỷ lực; phòng thí nghiệm sét Gia Sàng; phòng thí nghiệm chất đốt và khí sinh học…

Tuy nhiên, nhìn 1 cách tổng thể, hoạt động KHCN vẫn còn các tồn ở, hạn chế nhất định. Mô hình tổ chức giai đoạn này của EVN chưa có đơn vị đầu mối thực hiện tính năng tìm hiểu, phát triển, áp dụng KHCN; năng lực tìm hiểu KHCN trong Tập đoàn còn hạn chế; năng lực KHCN của đội ngũ cán bộ kỹ thuật hiện chưa tương xứng có sự tăng thêm về hàm lượng KHCN trong các thiết bị tân tiến được tiếp nhận và hoạt động trong hệ thống.

Bên cạnh đây, mức độ chuyển giao công nghệ trong các dự án đầu tư thi công công trình, mua sắm trang thiết bị chưa đồng bộ. EVN có vai trò là người hoạt động công trình, sử dụng sản phẩm, nên mối quan tâm chủ yếu chỉ dừng lại ở phạm vi giải đáp sử dụng, khai thác, hoạt động mà chưa có các hợp đồng chuyển giao công nghệ sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.

Giải pháp phát huy hiệu quả

Đảng ủy Tập đoàn đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020, KHCN điện phải đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030 đa số các lĩnh vực đạt trình độ tân tiến địa cầu; KHCN điện phải cung cấp được các đề nghị của 1 nước công nghiệp.

Để đã đi vào hoạt động các nhiệm vụ và mục tiêu trên, từ năm 2018 EVN tập trung thực hiện tốt 4 nhóm biện pháp. Đó là: Xác định, phát huy và phát triển KHCN là 1 nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị; là 1 trong các nội dung lãnh đạo quan trọng của người đứng đầu. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ KHCN có nhiệm vụ cơ quan, đơn vị.

EVN tập trung nguồn lực phát triển, áp dụng công nghệ nguồn và lưới điện tân tiến, hiệu suất cao, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, bảo vệ môi trường; áp dụng rộng rãi công nghệ tiện ích cao trong kinh doanh và dịch vụ bạn. Đến hết 2017, đã đi vào hoạt động lắp đặt 100% công tơ điện tử đo xa cho toàn bộ công tơ ranh giới, đầu nguồn phục vụ giao nhận điện giữa các đơn vị trực thuộc Tổng doanh nghiệp điện lực, công tơ tổng TBA công cộng, công tơ phân phối điện bạn TBA chuyện dụng. Đến 2020, đã đi vào hoạt động lắp đặt công tơ điện tử cho bạn sau TBA công cộng…

Nghiên cứu phát triển các hệ thống giám sát diện rộng, bảo vệ diện rộng, các hệ thống tự động ngăn chặn, cô lập sự cố. Áp dụng trạm không người trực, điều khiển xa TBA. Đến hết năm 2020: 100% trạm 110 kV, 60% trạm 220 kV là trạm không người trực; phấn đấu 50% TBA 500 kV là trạm phân phối người trực.

Ngành điện tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, cơ chế quản lý, hoạt động, chú trọng thi công đội ngũ cán bộ KHCN. Cuối cộng là thi công công đoạn phù hợp và xác định thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm. Trong năm 2017, 2018, tập trung ưu tiên đã đi vào hoạt động về tổ chức, quản lý; quản trị, điều hành; sản xuất hoạt động, đầu tư thi công; kinh doanh dịch vụ bạn. Các năm 2019, 2020, đã đi vào hoạt động hệ thống hạ tầng công nghệ tài liệu cho phân khúc phân phối buôn điện tranh đua và tìm hiểu thi công hạ tầng cho phân khúc phân phối lẻ điện tranh đua; tìm hiểu nâng cấp, thay thế, loại bỏ các thiết bị có công nghệ lạc hậu, không chắc chắn nguyên tắc môi trường; đã đi vào hoạt động hệ thống quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ theo cấp độ 4 của dịch vụ công theo chọn lọc 31 của Thủ tướng Chính phủ.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn