Kinh doanh xăng dầu: Kiểm soát tăng giá, không hạn chế mức, số lần giảm giá

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/CP sửa đổi về kinh doanh xăng dầu. Theo Nghị định mới, có ít nhất 2 điểm, 3 điều được loại bỏ và nhiều điểm thuộc Nghị định 83 được chỉnh sửa theo hướng tháo gỡ gặp khó, có lợi cho người tiêu dùng.

kinh doanh xang dau: kiem soat tang gia, khong han che muc, so lan giam gia hinh anh 1

Qui định mới về kinh doanh xăng dầu: Kiểm soát tăng giá, không hạn chế mức, số lần giảm giá

Muốn kinh doanh xăng dầu phải có tàu trọng tải tối thiểu 7000 tấn

Cụ thể, theo Nghị định 83 sửa đổi, thương nhân có đủ một số điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu là công ty được thành lập theo quy định của pháp luật; Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu 7.000 tấn, thuộc có công ty hoặc đồng có hoặc thuê sử dụng từ 5 năm trở lên.

Các thương nhân, công ty muốn kinh doanh xăng dầu còn phải có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu 15.000 m3 để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc có công ty hoặc đồng có hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên.

Cũng theo Nghị định mới, công ty phải có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc có công ty hoặc đồng có hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 5 năm trở lên; Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu 10 cửa hàng phân phối lẻ thuộc có hoặc có và đồng có của công ty, tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý phân phối lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Riêng thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không ép buộc phải có hệ thống phân phối quy định nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc có hoặc đồng có của thương nhân.

Nghị định 83 sửa đổi cũng quy định rõ đối có việc dự trữ xăng dầu ép buộc. Theo đây, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến năm 2025, thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu phải bảo đảm ổn định mức dự trữ xăng dầu ép buộc tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng, tính theo sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân 1 ngày của năm trước liền kề, cả về cơ cấu chủng loại; bao gồm dự trữ phục vụ an ninh năng lượng quốc gia, dự trữ di chuyển ép buộc.

Ngoài ra, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến năm 2025, thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối trên phân khúc trong nước phải bảo đảm ổn định mức dự trữ xăng dầu ép buộc tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng, tính theo sản lượng tiêu thụ nội địa bình quân 1 ngày của năm trước liền kề, cả về cơ cấu chủng loại; bao gồm dự trữ phục vụ an ninh năng lượng quốc gia, dự trữ di chuyển ép buộc.

Kiểm soát tăng giá, không hạn chế mức giảm giá xăng dầu

Đối có việc điều chỉnh giá phân phối lẻ xăng dầu, Nghị định 83 sửa đổi quy định giá phân phối xăng dầu được thực hiện theo cơ chế phân khúc, có sự quản lý của Nhà nước. Thương nhân đầu mối có trách nhiệm tham dự bình ổn giá theo quy định của pháp luật hiện hành và được nhà nước bù đắp lại các kinh phí hợp lý khi tham dự bình ổn giá. Thời gian giữa 2 lần điều chỉnh giá không ngừng nghỉ tối thiểu là 15 ngày đối có trường hợp tăng giá, tối đa là 15 ngày đối có trường hợp giảm giá.

Theo đây, khi một số nhân tố cấu thành biến động khiến cho giá cơ sở giảm so có giá cơ sở liền kề trước đây, trong thời hạn quy định, thương nhân đầu mối phải giảm giá phân phối lẻ tối thiểu tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, chọn lọc điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương – Tài chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá được điều chỉnh; không hạn chế mức giảm, dao động thời gian giữa 2 lần giảm và số lần giảm giá.

Trường hợp một số nhân tố cấu thành biến động khiến cho giá cơ sở tăng trong phạm vi 3% so có giá cơ sở liền kề trước đây, thương nhân đầu mối được tăng giá phân phối lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm thương nhân điều chỉnh giá; đồng thời gửi văn bản kê khai giá, chọn lọc điều chỉnh giá đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương – Tài chính) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá được điều chỉnh.

Trường hợp một số nhân tố cấu thành khiến cho giá cơ sở tăng vượt 3% đến 7% so có giá cơ sở liền kề trước đây, thương nhân đầu mối gửi văn bản kê khai giá, chuẩn bị mức điều chỉnh giá tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công Thương – Tài chính).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản kê khai giá, chuẩn bị mức điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản trả lời thương nhân đầu mối về việc điều chỉnh mức giá, sử dụng Quỹ bình ổn giá (nếu có). Quá thời hạn 3 ngày làm việc, nếu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền không có văn bản trả lời, thương nhân đầu mối được quyền điều chỉnh giá phân phối lẻ tối đa tương ứng có mức giá cơ sở tại thời điểm điều chỉnh nhưng không được vượt quá 7% so có giá cơ sở liền kề trước đây.

Trường hợp một số nhân tố cấu thành biến động khiến cho giá cơ sở tăng trên 7 % có giá cơ sở liền kề trước đây hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội và cuộc sống nhân dân, liên Bộ Công Thương – Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, cho ý kiến về một sốh thức điều hành cụ thể.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn