Khởi nghiệp trái nghề trong căn phòng 8m2, nay sở hữu đế chế 71.000 tỷ đồng