Huy động ngoại tệ 0%, vay nước ngoài 6%: Sao không vay dân?