Hé lộ khả năng PV Power sẽ “nhảy vào” Nhiệt điện Thái Bình 2