Giữ nguyên giá xăng, tăng giá dầu từ 15 giờ chiều nay