Giảm giá 1.500 tỷ đồng cho nhà máy giấy… không làm được giấy