Giám đốc mất chức vì đi lễ giờ hành chính: Lãnh đạo ngành điện lên tiếng