Giá vàng hôm nay 28.8: Nhà đầu tư và chuyên gia đều lạc quan