Giá vàng hôm nay 17.10: Tiếp tục giữ vững đà tăng?