Giá vàng hôm nay 12.2: Được nhận định sẽ tăng mạnh