Giá USD hôm nay (17.7): Giá USD “chợ đen” giảm nhẹ