Giá USD hôm nay (14.7): Giá USD “chợ đen” biến động nhẹ