Đây là nơi duy nhất trên thế giới sản xuất loại phô mai đắt nhất hành tinh