Dành giải kiến trúc của năm, căn biệt thự vẫn bị chê ‘vừa xấu, vừa lố’