Cổ phiếu Điện Quang lao dốc, gia đình bà Thoa mất hơn 23 tỷ đồng