Chuyện ít biết về người đàn ông giàu nhất ở châu lục nghèo nhất thế giới