Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Đằng sau 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ là gì?