CEO Nguyễn Tử Quảng: Mất vài phút để phát hiện lỗi Face ID IPhone X