Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Bội chi sẽ còn 3,4% năm 2019