Bộ Tài chính xin giảm 83% phí thẩm định cho DN thực phẩm

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Bộ Tài Chính đã gửi dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm từ 10 – 83% đối có từng mức thu phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

bo tai chinh xin giam 83% phi tham dinh cho dn thuc pham hinh anh 1

Bộ Tài chính xin giảm từ 10 – 83% phí thẩm định cho DN thực phẩm

Ngày 11.9, Bộ Tài chính có Công văn số 12014/BTC- CST gửi một vài bộ, cơ quan ngang bộ; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Ủy ban nhân dân một vài tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương lấy ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 279/2016/TT-BTC.

Theo đấy, dự thảo Thông tư điều chỉnh giảm từ 10% đến 83% đối có từng mức thu phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an ATTP; phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên chất liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế.

Cụ thể, một vài cơ sở sản xuất chỉ phải nộp từ 500.000 – 2.500.000 đồng/lần/cơ sở cho việc thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Mức phí thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy và cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu sẽ là 28.500.000 đồng/lần/đơn vị đối có một vài cơ sở thực hiện phân tách lần đầu, phân tách mở rộng. Đối có một vài đơn vị phân tách lại, mức phí là 20.500.000 đồng/lần/đơn vị.

Trong khi đấy, phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên một vài chất liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế sẽ là 1.100.000 đồng/lần/sản phẩm.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của một vài căn hộ bình thạnh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *