Bộ Tài chính: Thuế BVMT xăng dầu cũng để cải cách tiền lương

Bộ Tài chính muốn tăng thuế môi trường có xăng lên 4.000 đồng/lít, dầu diesel lên 2.000 đồng/lít. Từ 2012 đến nay, ngân sách đã thu được hàng trăm ngàn tỷ từ thuế bảo vệ môi trường. Số tiền này được sử dụng thế nào?

bo tai chinh: thue bvmt xang dau cung de cai cach tien luong hinh anh 1

Tỷ lệ thu – chi thuế bảo vệ môi trường.

Số liệu được Bộ Tài chính ra mắt trước đây cho thấy, trong tổng số 42.300 tỷ thuế bảo vệ môi trường thu được năm 2016, ngân sách đã chi dao động 12.290 tỷ đồng, đạt 1% tổng chi ngân sách.

Giai đoạn 2012-2016, thu ngân sách từ thuế bảo vệ môi trường đã tăng gấp 4 lần, từ 11.160 tỷ đồng lên 41.924 tỷ đồng. Có nghĩa, trong 4 năm, số thu đã tăng thêm 30.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi ngân sách cho bảo vệ môi trường năm 2012 là 9.000 tỷ, thì năm 2016 cũng chỉ dừng ở mức 12.290 tỷ, tăng hơn 3.000 tỷ.

Điều này đã dấy lên quan điểm “thuế bảo vệ môi trường: Thu nhiều, chi ít”. Sau đây, Bộ Tài chính cũng đã giải đáp rõ hơn vấn đề này.

Theo Bộ Tài chính, khoản thu từ thuế bảo vệ môi trường không phải là khoản thu có tính đối giá và hoàn trả trực tiếp, không quy định sử dụng cho 1 số nhiệm vụ chi cụ thể mà được sử dụng để bố trí, chắc chắn an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thực hiện chính sách bán hàng cải 1 sốh tiền lương bổng theo quy định,…

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định 1 số khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và 1 số khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối ngân sách nhà nước, theo qui định không gắn có nhiệm vụ chi cụ thể.

“Do đây, chi phí ngân sách nhà nước bố trí cho 1 số nhiệm vụ bảo vệ môi trường có thể bằng hoặc thấp hơn so có số thu thuế bảo vệ môi trường”, Bộ Tài chính phân trần.

Như 1 đại diện của Bộ Tài chính đã từng giải đáp, thu thuế bảo vệ môi trường là cho vào ngân sách nhìn chung, không phải thu đồng nào là chi trực tiếp đồng ấy cho môi trường. Sau đây, ngân sách sẽ chắc chắn bố trí 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho vận hành sự nghiệp môi trường và tăng dần mật độ này theo tốc độ chi ngân sách nhà nước.

Như vậy, theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách nhà nước cho 1 số nhiệm vụ bảo vệ môi trường GĐ 2012-2016 dao động hơn 131 nghìn tỷ đồng, bình quân dao động hơn 26 nghìn tỷ đồng/năm, cao hơn số thu thuế bảo vệ môi trường GĐ 2012-2016.

Số tiền này bao gồm cả 1 số khoản vay, viện trợ đã đưa vào ngân sách nhà nước để chi không ngừng nghỉ cho bảo vệ môi trường hoặc chi đầu tư phát triển bảo vệ môi trường; chưa tính chi 1 số vận hành kinh tế, chi đầu tư phát triển, chi dự phòng của ngân sách địa phương cho 1 số nhiệm vụ bảo vệ môi trường và 1 số khoản vay, viện trợ chi trực tiếp cho dự án về bảo vệ môi trường không đưa vào ngân sách.

Bộ Tài chính phân tách: Thực hiện chính sách bán hàng thuế bảo vệ môi trường đã góp phần động viên hợp lý đâyng góp của xã hội, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách để giải quyết vấn đề môi trường có nhu cầu càng ngày càng tăng.

Như vậy, có vai trò là 1 công cụ kinh tế, Bộ Tài chính nhận định thuế bảo vệ môi trường biểu hiện định hướng, điều tiết của Nhà nước đối có việc tiêu dùng 1 số sản phẩm, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường.

“Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, chính sách bán hàng thuế bảo vệ môi trường đã căn bản đạt được các đề nghị khi ban hành, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, cắt giảm 1 số tác động có hại đến môi trường sinh thái, thích hợp có xu hướng phát triển của địa cầu”, Bộ Tài chính đúc kết.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn